1.1. Projenin Adı
Zaman Sen’sin
1.2. Projenin Uygulanacağı Yerler
Türkiye,  Antalya
1.3. Amaçları
1. PROJEMİZİN AMACI; 9 (DOKUZ) AY İÇİNDE; ANTALYA İL SINIRLARI İÇİNDE YAŞAYAN 11-15 YAŞ ARASI 75 ÖĞRENCİNİN; ZAMANI VERİMLİ KULLANMAYA İLGİSİNİ ARTTIRMAK, SANAL DÜNYADA HARCADIĞI ZAMANI AZALTMAK, YETENEKLERİNİN FARKINA VARMALARINI SAĞLAMAK VE AİLELERİNİN FARKINDALIĞINI ARTTIRMAK SURETİYLE GENÇLERİN ZAMANLARINI ETKİLİ KULLANMALARINI SAĞLAMAKTIR.
2. PROJEMİZİN GENEL AMACI; GENÇLERİN ZAMANLARINI VERİMLİ VE ETKİLİ KULLANMALARINI SAĞLAYARAK, GENÇLERİN POTANSİYELİNDEN AZAMİ ÖLÇÜDE YARARLANILMASI VE BÖYLELİKLE ÜLKEMİZİN ÜRETİM VE GELİŞMESİNDE VERİMLİLİĞİN ARTMASINA KATKIDA BULUNMAKTIR.
1.4. Kısa Özeti
Destek olunduğu takdirde hedef kitledeki gençler zamanını verimli kullanabilecekler.
1.5. Özeti
 “Zaman Sen’sin” Projesi, 11-15 yaş arasındaki Antalya 'da gençlerin birçoğu zamanını verimli olarak kullanmıyor. Bunun nedenleri analiz edildiğinde gençlerin zamanını verimli kullanmaya ilgisinin az olduğu gençlerin sanal dünyada zamanını çok harcadığı, gençlerin yateneklerinin farkında olmaması ve ailelerin gençlere zamanı verimli kullanma bakımından örnek olmaması karşımıza çıkmaktadır.
Gençlerin zamanlarını verimli kullanmaya ilgilerinin az olmasının nedenlerinden birisi, zaman yönetimi bilinçlerinin yetersiz olmasıdır. Bu sorunun alt nedenlerinde okullarda zaman yönetimi ile ilgili eğitimlerin yetersiz olması ve gençlerin ileriye dönük hedeflerinin olmaması görünmektedir.
Gençlerin sanal dünyada çok zaman harcıyor olmalarının nedeni olarak, dijital teknolojiye bağımlı hale gelmeleri bunun alt nedenidir ki bunu tetikleyen unsurların arasında yaşadıkları bölgelerde sportif-kültürel ve sosyal faaliyet alanlarının yetersiz olması yatmaktadır. Bununla birlikte gençlerin arasında sosyal iletişim az olması aralarındaki etkileşimi bitirmekte bunun sonucuda gençler sanal dünyada çok zaman harcamaktadır.
Zamanını verimli kullanmayan genç nesil yeteneklerine göre yönlendirilmeyerek yeteneklerinin farkındalığına ulaşamayarak yeneklerini körelmektedirler.
Ailelerde bu süreçte zamanlarını verimli kullanma husundaki bilince yeterince sahip olmadıkları için ebeveyn olarak örnek olamamaktadırlar.
Yukarda özetle analiz edilen bu sorun çözülmeden devam ettiği takdirde; gençlerin potansiyellerinden yararlanma imkanı kalmadığı gibi ülkenin üretim ve gelişmesi bakımından veriminin düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalması kaçınılmazdır.
1.6. Planlanan Faaliyetler:
1.6.1. Faaliyetlerin ve Etütlerin yapılması;
11-15 yaş arası 75 öğrenciye ;
 Matematik,Türkçe,Sosyal Bilgiler,İngilizce derlerindeki başarıyı artırmak için Ders etütleri vermek.
Temel Bilgisayar / Bilgisayar Destekli Çalışma Eğitiminin verilmesi,
Piknik ,Sahil Temizliği Etkinliğinin ,Kahvaltı Etkinliği , Uçurtma Şenliğinin , Saklıkent Gezisi , Doğa Yürüyüşü Yapılarak gençlerin zamanlarını digital teknolojiye olan bağımlılığı azaltarak aralarındaki sosyal etkileşimi çoğaltmak.
Taekwondo , Basketbol , Futbol ve Satranç Kurslar açılarak hareketsiz bir şekilde yapılan digital bağımlılığınyapılan istatstiklere göre 24 saatin ortalama 6 dakikasının sportif aktivitelerle geçirilmesinin süresinin arttırılması sağlanacak.
1.6.2. Gerekli Donanım ve Ekipmanların Hazırlanması
Proje kapsamında yapılacak olan etütler ve etkinlikler için kullanılacak ekipmanlar ihtiyaçlarına göre tespit edilmiş proje ekinde ayrıntıları listelenen diğer gerekli donanımlar tedarik edilecektir.
1.6.3. Etütlerin ve Spor Aktivitelerinin yapılacağı mekânların kiralanması
Proje kapsamında yapılacak olan etüt ve sportif aktiviteler Dernek Merkez binası Proje kapsamında uygun hale getirilerek orada yapılması sağlanacaktır.
1.6.4. İlgili Spor Dallarında Eğiticilerin Belirlenmesi ve Antrenmanların Uygulanması
Proje kapsamındaki gençlerin ilgi duydukları spor dallarında 15 kişilik gruplar halinde eğitici lisansına sahip profesyonel  eğitici temin edilerek 9 ay süre ile haftalık olarak planlanan antrenmanlarla daha çok sportif faaliyetlere zaman ayırmaları  sağlanacaktır.
1.6.5. Yönetim, İzleme, Değerlendirme ve Halkla İlişkiler Çalışmaları
Projemizin yürütülmesi için Proje Koordinatörü Başkanlığında belli dönemlerde koordinasyon, izleme, değerlendirme toplantıları yapılarak faaliyetler gözden geçirilecek, gerekli hatırlatmalar yapılarak olumlu ya da olumsuz gelişmeler değerlendirilecek ve gençlerin projeden azami oranda faydalanmaları sağlanacaktır.
Projemizin görünürlüğünün artması, gençlerimiz ve velilerimiz başta olmak üzere kamuoyuna proje ile ilgili her türlü gelişmeyi duyurmak amacıyla internet web sayfasının hazırlanması, sosyal medya araçlarının etkin kullanılması, üzerinde Antalya Kepez Belediyesi logosu ile projemizin isminin yer aldığı afiş, branda, broşür, gibi tanıtım ve promosyon malzemelerinin hazırlanması, derneğimiz spor kulübü için tabela ve kırlangıçların yaptırılması ve bu sayede halka duyuruların yapılması ve farkındalığın artırılması sağlanacaktır.
 
Proje Paydaşları:
Antalya Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü
Antalya Kepez Belediyesi Kültür ve Spor Daire Başkanlığı