1. PROJENİN ADI:
Yorulan Gönüllerde Tebessüm Projesi.
 
2. PROJENİN AMACI:
“Yorulan Gönüllerde Tebessüm Projesi”nin amacı; 6 ay içinde; Antalya ilinde evde yatağa bağlı hastaların bakımını üstlenen, 5’i erkek 45’i kadın olmak üzere 50 kişide; hastaya istemeden zarar verme korkusunu azaltmak, tükenmişlik sendromu görülme oranını düşürmek ve kamunun imkânlarından yararlanma oranını arttırmak suretiyle; evde yatağa bağlı hastaların evde bakım kalitesini yeterli düzeye ulaştırmaktır.
 
3. PROJENİN GENEL HEDEFİ:
“Yorulan Gönüllerde Tebessüm Projesi”nin genel hedefi; acil servis, yoğun bakım ve palyatif bakım merkezlerinin etkin bir şekilde kullanılmasına, hasta bakım maliyetlerinin azaltılmasına, yatağa bağımlı hastaların yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmaktır.
 
4. PROJENİN PAYDAŞLARI (KESİN / MUHTEMEL):
a. Birincil Paydaşlar (Hedef Grubu):
(1) Evde yatağa bağlı hastaların bakımını üstlenen kişiler.
b. İkincil Paydaşlar:
(1) İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü
(Fon desteği müracaatı kabul edildiği takdirde),
(2) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı,
(3) Kepez Belediye Başkanlığı,
(4) Antalya İl Müftülüğü,
(5) Antalya İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü,
(6) Antalya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü,
(7) Antalya İl Sağlık Müdürlüğü,
(8) Antalya Atatürk Devlet Hastanesi,
(9) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu (SADEFE).
 
5. PROJE KAPASAMINDA YAPILMASI PLANLANAN ANA FAALİYETLER:
a. Proje Hazırlık Faaliyetleri                 
       (1) Proje Ofisinin Hazırlanması,
       (2) Personel İzin İşlemlerinin Yapılması,      
       (3) Proje Satınalma İşlemlerinin Yapılması. 
b. Tanıtım ve Görünürlük Faaliyetleri            
       (1) Afiş - Broşür - Rolap - Proje Katılım Belgesi - Davetiye Basılması,     
       (2) Proje Açılış Programının Yapılması,
       (3) Proje Kapanış Programının Yapılması,   
       (4) İnternet Sitesi - Sosyal Medya Çalışmaları.        
c. Eğitimlerin Verilmesi             
       (1) İletişim Eğitimi,   
       (2) Kişisel Bakım Eğitimi,     
       (3) Beslenme - Boşaltım Eğitimi,      
       (4) İlaç Verme ve Tıbbi Cihaz Kullanma Eğitimi,    
       (5) Sosyal Haklar Eğitimi.     
ç. Seminer, Çalıştay ve Toplantılar                  
       (1) Proje Koordinasyon ve İzleme Toplantıları Yapılması,  
       (2) Kitap Hazırlık Çalıştayı Yapılması,        
       (3) Proje Değerlendirme Toplantısı Yapılması.        
d. Sosyal ve Sportif Faaliyetler             
       (1) Manevî Danışmanlık Çalışmaları Yapılması,
       (2) Sosyal Hizmet Çalışmaları Yapılması,    
       (3) Kahvaltı Günleri Yapılması,        
       (4) Tebessüm Buluşması Yapılması, 
       (5) Ev Ziyaretleri Yapılması. 
e. Yayım, Kitap ve Raporlama             
       (1) Anket Yapılması, 
       (2) Evde Hasta Bakımı El Kitabı Hazırlanması,      
       (3) Proje Tanıtım Kitabı Yayımlanması.       
 
6. PROJE BÜTÇESİ: 94.145,00 TL.