1.1. Projenin Adı
Sporda Biz de Varız
1.2. Projenin Uygulanacağı Yer /Yerler
Antalya
1.3. Proje Süresi
12 (Onİki) Ay
1.4. Amaçları
M. Sadık Eratik Beyaz Baston Görmeyenler Derneği Tarafından hazırlanan “Sporda Biz de Varız” Projesi,     12-29 yaş görme engelli kız ve erkek gençlerimizin;
  • Fiziki engellerini aşarak spor yapabilme öz güvenlerini kazandırmak. 
  • Sporu sevdirmek ve sportif faaliyetler ile rehabilitasyonlarını sağlamak.
  • Toplum nezdinde görme engelliler ile ilgili farkındalık oluşturmak ,
  • Karşılıklı hoş görü ve dayanışma ile takım ruhunu geliştirmelerini ve kendilerini ifade kabiliyeti kazanmalarını sağlamak.
  • Görme engelli gençlerin sportif faaliyetlere ve müsabakalara daha çok katılımlarını sağlamak,
  • Sporda etik değerleri kazanmalarını sağlamak amacıyla,
Görme engelli gençlerimizin özel eğitimlerle uygulanabilen 6 spor dalında eğitim, anterenman ve müsabakalara katılmalarını sağlamak üzere planlanmıştır.
Söz konusu spor dalları;
12 Görme Engelli Öğrenci ile Goalball (6 Kız, 6 Erkek)
10 Görme Engelli Öğrenci ile Yüzme ( 5 Kız  5 Erkek )
10 Görme Engelli Öğrenci ile Satranç ( 5 Kız 5 Erkek )
12 Görme Engelli Öğrenci ile Judo ( 6 Kız 6 Erkek )
8 Görme Engelli Öğrenci ile Atletizm ( 3 Kız 5 Erkek )
8 Görme Engelli Öğrenci ile B1 Futbol ( 8 Erkek )
Takımları oluşturarak, 25 Kız , 35 Erkek  olmak üzere toplam 60 görme engelli genç için 12 ay süreyle bu dallarda profesyonel eğitim ve rehabilitasyon desteği verilerek sporda yaşadıkları dezavantajlı durumun giderilmesine katkı sağlanacaktır.
1.5. Proje  Özeti
“Sporda Biz de Varız” Projesi, 12-29 yaş görme engelli kız ve erkek gençlerimize fiziki engellerini aşarak spor yapabilme öz güvenlerini kazanadırmak,  sportif faaliyetler ile rehabilitasyonlarını sağlamak, görme engelli gençlere sporu sevdirmek ve toplum nezdinde görme engelliler ile ilgili farkındalık oluşturmak , Görme engelli gençlerin karşılıklı hoş görü ve dayanışma ile takım ruhunu geliştirmelerine, kendilerini ifade kabiliyeti kazanmalarına ve öz güvenlerinin artmasına katkı sağlamak, görme engelli gençlerin sportif faaliyetlere ve müsabakalara katılımlarını ve sporda etik değerleri kazanmalarını sağlamak amacıyla;
Görme engelli gençlerimizin 6 spor dalında eğitim , antrenman ve müsabakalara katılmalarını sağlamak üzere ilgili dallarda Takımlar oluşturularak, 25 Kız , 35 Erkek  olmak üzere toplam 60 görme engelli gence 12 ay süreyle bu dallarda profesyonel eğitim ve rehabilitasyon desteği verilecek ve sporda yaşadıkları dezavantajlı durumun giderilmesine katkı sağlanacaktır.
1.6. Planlanan Faaliyetler
1.6.1. Görme Engelli Gençlerden 6 Spor Dalında Takımların Oluşturulması
12 Görme Engelli Öğrenci ile Goalball (6 Kız, 6 Erkek)
10 Görme Engelli Öğrenci ile Yüzme ( 5 Kız  5 Erkek )
10 Görme Engelli Öğrenci ile Satranç ( 5 Kız 5 Erkek )
12 Görme Engelli Öğrenci ile Judo ( 6 Kız 6 Erkek )
8 Görme Engelli Öğrenci ile Atletizm ( 3 Kız 5 Erkek )
8 Görme Engelli Öğrenci ile B1 Futbol ( 8 Erkek )
Olmak üzere 25 kız, 35 erkek görme engelli gencin dahil olduğu 6 spor dalında 12 takım kurulacaktır.
1.6.2. Gerekli Donanım ve Ekipmanların Hazırlanması
Goalbol, Yüzme, Satranç, Judo, Atletizm ve B1 Futbol dallarında oluşturulan takımların antrenman ve müsabakalarda kullanacakları dalların ihtiyaçlarına göre tespit edilmiş proje ekinde l ayrıntıları listelenen eşofman, forma, ayakkabı ve diğer gerekli donanımlar tedarik edilecektir.
1.6.3. Antrenmanların yapılacağı mekânların kiralanması
Her spor dalının niteliğine uygun olarak;
Goalbol için; Haftada 4 gün toplam 8 saat kapalı spor salonu,
Yüzme için; Haftada 2 gün toplam 4 saat kapalı yüzme havuzu,
Judo için; Haftada 3 gün toplam 6 saat kapalı spor salonu,
Atletizm için; Haftada 4 gün toplam 8 saat atletizm sahası,
B1 Futbol için; Haftada 3 gün toplam 6 saat kapalı halı saha, kiralanacaktır.
Satranç çalışmaları Haftada 3 gün toplam 6 saat olarak Derneğimiz binasında yapılacağından her hangi bir yer kiralaması yapılmayacaktır.
1.6.4. İlgili Spor Dallarında Eğiticilerin Belirlenmesi ve Antrenmanların Uygulanması
Görme engellilerin özel eğitim alarak yapabildikleri spor dallarından olan Goalbol, Yüzme, Satranç, Judo, Atletizm ve B1 Futbol dallarında oluşturulan görme engelli kız ve erkek takımlarına ilgili dallarda eğitim verebilecek eğitici lisansına sahip profesyonel 6 eğitici temin edilerek 12 ay süre ile haftalık olarak planlanan antrenmanlarla bu takımları müsabakalara hazırlamaları sağlanacaktır.
1.6.5. Görme Engelli Sporcuların Antrenman ve Müsabakalara Ulaşımlarının sağlanması
Proje süresince, Görme Engelli gençlerin haftalık olarak planlanan antrenmanların yapılacağı bölgelere şehir içi ulaşımları Derneğimize ait 2 adet Minibüs ile sağlanacaktır. Bu araçların yakıt giderleri proje kapsamında bütçeye dâhil edilmiştir.
Ayrıca, 12 aylık proje süresince, Görme Engelli Spor Federasyonu tarafından planlanan takvime göre, Ankara, Çanakkale, Denizli, İzmir, K.Maraş, Konya, Malatya, Ordu ve Antalya’ da ilgili spor dallarından düzenlenecek Müsabakalara Görme Engelli gençlerin, profesyonel çalıştırıcı ve proje koordinatörü refakatinde ulaşım ve konaklama faaliyetleri planlanarak müsabakalara katılımları sağlanacaktır.
1.6.6. Yönetim, İzleme, Değerlendirme ve Halkla İlişkiler Çalışmaları
Projemizin yürütülmesi için Proje Koordinatörü Başkanlığında belli dönemlerde koordinasyon, izleme, değerlendirme toplantıları yapılarak faaliyetler gözden geçirilecek, gerekli hatırlatmalar yapılarak olumlu ya da olumsuz gelişmeler değerlendirilecek ve görme engelli gençlerin projeden azami oranda faydalanmaları sağlanacaktır.
Projemizin görünürlüğünün artması, görme engelli gençlerimiz ve velilerimiz başta olmak üzere kamuoyuna proje ile ilgili her türlü gelişmeyi duyurmak amacıyla internet web sayfasının hazırlanması, sosyal medya araçlarının etkin kullanılması, üzerinde Antalya Büyük Şehir Belediyesi logosu ile projemizin isminin yer aldığı afiş, branda, broşür, kalem, kapaklı bloknot, masa saati, kupa gibi tanıtım ve promosyon malzemelerinin hazırlanması, derneğimiz spor kulübü için tabela ve kırlangıçların yaptırılması ve bu sayede halka duyuruların yapılması ve farkındalığın artırılması sağlanacaktır.