SivilAnt® – Antalya Sivil Platformu
CivilianT© – Civil Platform of Antalya
Projenin Genel Amacı: SivilAnt®  aracılığıyla STK’ların kapasitelerinin gelişimine, kamu-özel sektör- STK işbirliğinin tesis edilmesine, gönüllülük ve filantropi yaklaşımlarının yaygınlaştırılmasına, aktif vatandaşlığın ve katılımcı demokrasinin tesis edilmesine katkıda bulunmaktır.
Projenin Özel Amacı: Başlıca sivil toplum örgütleri ile kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren faaliyetler dizisi yardımıyla, Antalya ve hinterlandının (Burdur, Isparta) sorunlarına çözüm üretmek üzere ortaklaşa çalışan, politika oluşturma süreçlerine katkıda bulunan, tüm kesimleri kucaklayan bir ağ oluşturmak ve SivilAnt® şemsiyesi altında sivil girişimlerin etkinliğini sağlamaktır.
Proje İş Paketleri / Başlıca Faaliyetler:
İş Paketi 1: SivilAnt®  Tüzüğünün hazırlanması, vizyon-misyon-stratejik planının oluşturulması, 1’nci SivilAnt®  Günü aracılığıyla duyurulması.
İş Paketi 2: SivilAnt®  Web Portalının tasarlanması, tanıtılması 24 ay boyunca sürekli.
İş Paketi 3: STK Eğitim Kitlerinin Oluşturulması ve Basımı, Soru Bankalarının Hazırlanması, Odak Gruplara Birebir Eğitimlerin Verilmesi, 24 aya periyodik olarak yayılmış şekilde.
Hazırlanacak Eğitim Kitleri Ana başlıkları:
 • STK’lar için Mevzuat Bilgisi,
 • STK’lar için Stratejik Planlama,
 • STK’lar için Proje Yönetimi,
 • STK’lar için Uluslararası Örgütler,
 • STK’lar için Yönetişim,
 • STK’lar için İletişim ve Sosyal Medya,
 • STK’lar için Lobicilik,
 • STK’lar için Gönüllülük,
 • STK’lar için Çatışma Yönetimi,
 • STK’lar için Filantropi (Bağışçılık),
 • STK’lar için Uluslararasılaşma Stratejisi,
 • STK’lar için Görünürlük,
 • STK’lar için Proje Yaygınlaştırma,
 • STK Shadowing (Tecrübe Paylaşımı/İşbaşı Eğitimi)
İş Paketi 4: 2 güne yayılan SivilAnt®  Günleri, proje süresince 4 kez, her bir çeyrek dönemde
 1. Gün: Kamu-STK buluşmaları
 2. Gün: Çalıştaylar (eğitimler)
İş Paketi 5: SivilAnt®  STK Fuarı, 2. Çeyrek (projenin ikinci 6 aylık periyodunda), 1 hafta boyunca standların kurulması ve eş zamanlı çalıştaylar (eğitimler), 2’nci SivilAnt®  Günleri.
İş Paketi 6: SivilAnt®  Genç Gönüllüler Zirvesi, 3. Çeyrek (projenin üçüncü 6 aylık periyodunda), 3 gün boyunca çok sayıda paralel oturumda sunumların, çalıştayların (eğitimler), 3’ncü SivilAnt®  günlerinin gerçekleştirildiği bir etkinlik.
İş Paketi 7: Tanımlanan kriterler ve klasmanlar çerçevesinde SivilAnt®  Beratlarının Verilmesi, 2. Çeyrek ve 4. Çeyrek olmak üzere proje süresince iki kez, öncesinde 4’ncü SivilAnt®  Günleri.
İş Paketi 8: Görünürlük Faaliyetleri, 24 ay boyunca sürekli.
 
Proje Faaliyetleri Akış Düzeni:
                                                                SivilAnt® Döngüsü
                                                                          “4E”
1’NCİ FAZ
2’NCİ FAZ
3’NCÜ FAZ
4’NCÜ FAZ
Düşünüyorum Öyleyse Varım (Existence)
Fikrini Yapılandır
(Exploration)
Fikrini Gerçekleştir
(Exequation)
Yeni Fikirlere Yelken Aç
(Expediation)
İş Paketi 1
İş Paketi 2
İş Paketi 2
İş Paketi 2
İş Paketi 2
İş Paketi 3
İş Paketi 3
İş Paketi 3
İş Paketi 3
İş Paketi 4
İş Paketi 4
İş Paketi 4
İş Paketi 4
İş Paketi 5
İş Paketi 6
İş Paketi 7
İş Paketi 8
İş Paketi 7
İş Paketi 8
İş Paketi 8
 
İş Paketi 8
 
 
Proje Ortakları (Eşbaşvuranlar):
 
Başvuran STK: Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği
Eşbaşvuran STK: Büyük Hedef Derneği
Eşbaşvuran Belediye: Antalya Döşemealtı Belediyesi
Eşbaşvuran Üniversiteler:
Antalya Bilim Üniversitesi
Alanya Alâeddin Keykubat Üniversitesi
Proje İştirakçileri:
Antalya Valiliği İl Sosyal Etüt ve Projeler Müdürlüğü
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Antalya Muratpaşa Belediyesi
Akdeniz Üniversitesi
Antalya Gazeteciler Cemiyeti
Antalya Çağdaş Eğitim Vakfı-ANÇEV
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği - POYD
Antalya Çölyak Derneği
Efem Akdeniz Gençlik Derneği
Türkiye Gençlik Vakfı – TÜGVA
Anadolu ve Ortadoğu Uluslararası Dostluk Derneği – AMEİFA
Hayat Sahnesi Derneği
Bütçe: 394.562,50- EURO (% 10 Eşfinasman)