1. PROJENİN ADI:
İlgi ve Merak Geliştirme Projesi.
 
2. PROJENİN AMACI:
“İlgi ve Merak Geliştirme Projesi”nin amacı; 8 ay içinde; içinde engelliler de dahil 50 kız – 50 erkek olmak üzere 100 öğrencide; popüler kültürün olumsuz etkisini azaltmak, kendilerini geliştirebileceği yeterli ortamlar sağlamak, geleceğe dair ideallerini kuvvetlendirmek ve farkındalıklarını yükseltmek hususlarında; lise öğrencilerinin kişisel gelişimini yeterli düzeye ulaştırmaktır.
 
3. PROJENİN GENEL HEDEFİ:
“İlgi ve Merak Geliştirme Projesi”nin genel hedefi; ülkemizin kalkınma hızının yükseltilmesine, medeniyet tasavvurumuzun köklerine bağlı kalmasına katkıda bulunmaktır.
 
4. PROJENİN PAYDAŞLARI (KESİN / MUHTEMEL):
a. Birincil Paydaşlar (Hedef Grubu):
(1) Lise öğrencileri.
b. İkincil Paydaşlar:
(1) İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı (Fon desteği müracaatı kabul edildiği takdirde),
(2) Antalya İl Müftülüğü,
(3) Antalya İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü,
(4) Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
(5) Kepez Belediye Başkanlığı,
(6) Antalya Teknokent Anonim Şirketi,
(7) Kepez İmam Hatipliler Derneği Başkanlığı.
 
5. PROJE KAPASAMINDA YAPILMASI PLANLANAN ANA FAALİYETLER:
a. Proje Hazırlık Faaliyetleri:
(1) Proje Ofisinin Hazırlanması
(2) İzin, Muvafakatname, vb. İşlemlerin Yapılması
b. Tanıtım ve Görünürlük Faaliyetleri:
(1) Afiş - Broşür - Rolap - Pankart - Proje Katılım Belgesi - Davetiye Basılması
(2) Proje Açılış - Kapanış Programlarının Yapılması
(3) İnternet Sitesi - Sosyal Medya Çalışmaları
c. Eğitimlerin Verilmesi:  
(1) Konferans Verilmesi
(2) Atölye Çalışmaları Yapılması
(3) Sergi Yapılması
ç. Seminer, Çalıştay ve Toplantılar:
(1) Proje Koordinasyon Toplantıları Yapılması
(2) Proje İzleme - Değerlendirme Toplantıları Yapılması
d. Sosyal ve Sportif Faaliyetler:
(1) Macera Parkı Uygulaması
(2) Tiyatro İzleme Faaliyeti
(3) Senfoni İzleme Faaliyeti
e. Yayım, Kitap ve Raporlama:  
(1) Anket (Ön Test - Son Test) Yapılması
(2) Proje Sonuç Raporu Yayımlanması
f. Gezi Faaliyetleri:
(1) Teknokent Gezisi
(2) TÜBİTAK Gözlemevi Gezisi
(3) Konya Bilim Merkezi Gezisi          
 
6. PROJE BÜTÇESİ: 63.000 TL.