1.PROJE ADI:
Görme Engelliler Bilgi ve İletişim Portalı Projesi.
2.PROJENİN GENEL HEDEFİ:
Görme engelliler, diğer engelli gruplara kıyasla sosyalleşmeleri ve bilgiye erişimleri daha zor bir engelli grubudur. Bilgi teknolojilerinin süratle geliştiği günümüzde, görme engellilerin diğer insanlar gibi bu gelişmeye ayak uydurabilmelerini ve bilgiye kolay erişmelerinin sağlanması, görme engellilerin sosyokültürel gelişimleri ve kariyer kazanmalarına katkıda bulunulmasıdır
3. PROJENİN AMACI:
Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi Bünyesinde kurulacak Görme Engelliler Bilgi ve İletişim Portalı elektronik alt yapısı sayesinde, görme engellilerin her türlü sosyal ve kültürel sesli ve taranmış materyale en hızlı ve en kolay teknolojik yöntemlerle ulaşmalarını sağlamak.
Görme engelliler yararına Türkiye çapında çeşitli devlet, üniversite ve vakıf kütüphaneleri imkanları ile üretilen sesli materyallerin eşgüdümlü olarak ortak bir havuzda toplanmasını sağlamak.
4.PROJENİN KONUSU:
1. Sesli Kütüphane Portal Özelliği:
Mevcut sesli kütüphaneler sadece kendi ürettikleri sesli materyalleri paylaşıma açmaktadırlar. Öngördüğümüz projede ise oluşturulacak portal özelliği sayesinde, öncelikle devlet kütüphaneleri olmak üzere kendi alt yapı imkanları ile sesli kitap üreten kütüphanelere sağlanacak bir yönetici ara yüzü vasıtasıyla sisteme sesli materyal yüklenebilecektir. Böylece daha kısa zamanda daha çok sesli kitap üretimi sağlanmış olacaktır. Bu uygulama şu an hiçbir sesli kütüphanede mevcut değildir.
2. Tablet ve Akıllı Telefon Uygulaması:
Portala bağlı olarak geliştirilecek bir akıllı telefon / tablet uygulaması sayesinde üye okuyucu ve görme engelliler sesli kütüphaneye daha kolay erişebileceklerdir. Akıllı telefon ve tabletlerin görme engelliler tarafından da yoğun olarak kullanıldığı günümüzde bu uygulama projemize ayrıcalık sağlamaktadır.
3. Gönüllü Okuyucu İnteraktif Kitap Seslendirme Talebi:
Portala üye gönüllü okuyucular kendi ortamlarında seslendirdikleri ya da seslendirmek istedikleri kitapları portal yönetimine interaktif olarak iletebileceklerdir. Portal yönetiminin talebi değerlendirmesini müteakip onaylandığı takdirde ilgili kitap “okunmakta olan kitaplar” listesine dahil edilecektir.
4. Ana Sayfa Sadeliği (Kullanım Kolaylığı):
Görme engelliler Windows – Eyes ve Jaws gibi seslendirme programları sayesinde normal görenler gibi bilgisayar kullanabilmektedirler. Söz konusu programlar ekranda gördüğü linkli satırları seslendirmek suretiyle çalışmaktadır. Bu nedenle site içerisinde görme engelli için ilk etapta gerekli linklerin dışında başka linklerin de bulunması ses karmaşasına yol açmakta; görme engellinin asıl ulaşmak istediği noktaya erişimini zorlaştırmaktadır. Mevcut sesli kütüphanelerde bu probleme çoğunlukla rastlanmaktadır. Projemizin öngördüğü portalda öncelikle görme engellinin ihtiyacı olan linkler ön planda olacak ve bir yazılım sayesinde sadece üzerine tıklama yapıldığı zaman link içeriği seslendirilecektir. Bu da erişim ve kullanımı son derece kolay hale getirecektir.
5. Diğer Üyelerle Online Haberleşme (Sosyal İletişim): 
Mevcut sesli kütüphanelerde; site aktörü olarak adlandırılan Site Yöneticisi – Gönüllü Okuyucu – Görme Engelli Üye grupları birbirleri arasında talep ve görüş paylaşımlarını ancak telefon ya da elektronik posta yoluyla yapabilmektedirler. Bu uygulamalar; görme engellilerin sosyalleşme ihtiyaçlarına yeterince katkıda bulunmamaktadır.
Projemizde ise; portala üye olan bir görme engelli, Portal Yöneticisi ile veya dinlediği kitabı seslendiren Gönüllü ile ya da aynı kitabı daha önce okumuş olan diğer görme engelliler ile online olarak da iletişime geçebilecek; görüş, öneri ve taleplerini daha hızlı ve daha etkin olarak iletmekle beraber sosyal bir iletişim ağına da sahip olacaktır.
6. Gönüllü Okuyucu Üye İçin Ses Dosyası Yükleme İmkanı :
Mevcut Sesli kütüphanelerde gönüllü okuyucu olabilmek için gönüllü okuyucunun belli vakitlerde stüdyoya gelip kayıt bırakması gerekmektedir. Bu da sesli kitap üretim hızını düşürmekte, bilhassa acil seslendirilmesi gereken ders kitaplarının seslendirilerek görme engellilere ulaştırma süresini uzatmaktadır.  
Projemizde ise; gönüllü okuyucu olmak isteyen kişiler portala üye olmalarını müteakip ses kayıt için kullanacakları programı basit bir web ara yüzü sayesinde kendi bilgisayarlarına indirebilecekler ve bu program sayesinde kendi ortamlarında yaptıkları kayıtları site üzerinden yöneticiye ulaştırabileceklerdir. Yüklenen sesli materyaller Portal Yöneticisi tarafından uygunluğu denetlenerek onayını müteakip görme engellilerin paylaşımına sunulacaktır. Bu sayede sesli kitap üretim süreci daha kısa zamanda sonuçlanmış olacaktır. Bu uygulama; çeşitli eğitim kademelerinde eğitim gören görme engelli öğrencilerin ders ve sınav hazırlık çalışmaları gibi aciliyet arz eden ihtiyaçlarını karşılama açısından son derece önemlidir.
7. İnteraktif Dinleyici Yorumu Ekleyebilme :
Projemizde; mevcut sesli kütüphanelerin hiç birinde bulunmayan, okunmuş kitaplara ilişkin dinleyici yorumu ekleme özelliği sayesinde sağlanacak eleştiri ve tavsiyelerle daha kaliteli sesli materyal oluşturulması öngörülmektedir. Böylece, görme engelli üyeler siteden indirmek istedikleri kitabı indirmeden önce kitabın okuma kalitesi, içeriği gibi hususlarda daha önce yapılmış yorumları inceleyerek fikir sahibi olabilecektir.
8. Güncel Sesli Dergi :
Mevcut sesli kütüphanelerin hiç birinde güncel olarak takip edilebilecek bir sesli dergi çalışması bulunmamaktadır.
Öngördüğümüz projede görme engellilerin güncel olayları takip etmelerini sağlayacak ve belli periyotlarda yayımlanacak bir sesli dergi çalışması bulunmaktadır. Sesli derginin oluşumuna; sesli kütüphane  portalına dahil olan kütüphaneler ürettikleri materyallerle katkı sağlayabileceklerdir. Bu suretle zengin ve güncel bir sesli dergi içeriği sağlanmış olacaktır. Bu çalışmanın; görme engellilerin sosyal ve kültürel gelişimi açısından son derece faydalı olacağı öngörülmektedir.
5.PROJENİN GEREKÇESİ:
Ülkemiz nüfusunun yaklaşık %12’sini oluşturan engelli nüfusun yaklaşık %5’ini de görme engelliler oluşturmaktadır.
Görme engelliler, diğer engelli gruplara kıyasla sosyalleşmeleri ve bilgiye erişimleri daha zor bir engelli grubudur. Kaynaştırılmış eğitim ve yaşam boyu öğrenme sürecinin ön plana çıktığı günümüzde, görme engellilerin sosyal ve kültürel gelişimleri ile kariyer kazanımları açısından bilgiye erişimleri her geçen gün daha büyük bir ihtiyaç haline gelmektedir. Bu ihtiyaca; ancak yukarda özellikleri arz edilen bir sesli kütüphane portalı etkili, kalıcı, sürdürülebilir bir çözüm sunacaktır.