1.PROJE ADI:
Geleceğimiz Gençliğimiz. Projesi.
2.PROJENİN GENEL HEDEFİ:
AKVA (Akdeniz Kültür ve Eğitim Vakfı) tarafından hazırlanan “Geleceğimiz Gençliğimiz” Projesinin  genel hedefi; gençlerin nitelikli insan kaynağı haline getirilmesine, vasıflı iş gücü yetişme oranının artmasına, öğrenim hayatında başarılarının artmasına, sigara, alkol, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmasına, okula devamsızlıklarının azalmasına, sosyalleşme seviyelerinin yükselmesine, suça meyillerinin azalmasına katkıda bulunmaktır.
3. PROJENİN AMACI:
AKVA (Akdeniz Kültür ve Eğitim Vakfı) tarafından hazırlanan “Geleceğimiz Gençliğimiz” Projesinin amacı; halen Antalya'da tahsil görmek için bulunan ve yeterli seviyede eğitim ve sosyal destek alamayan bir kısım lise ve üniversite öğrencisi gençlerden;
- 40 adet kız öğrenciye  kültürel etkinlikler,
- 75 adet erkek öğrenciye spor, sosyal ve kültürel etkinlikler,
- 20 adet erkek öğrenciye spor, sosyal ve kültürel etkinliklere ilave olarak etüt çalışması,
- 25 adet erkek öğrenciye ise 10 ay 2 hafta süre ile barınma, iaşe, etüt, spor, sosyal ve kültürel etkinlikler,
- Tüm öğrencilerimize  (160 adet kız-erkek öğrenci) değerler eğitimi,
 Hususlarında; eğitim ve sosyal destek almalarını sağlamak ve gençlerimizin dezavantajlı oldukları bu durumu gidermektir.
4.PROJENİN KONUSU:
• Tesis ve demirbaşların hazırlanması:
Gençlerimizin öncelikle barınma alanlarını hazırlamak üzere çalışmalara başlayıp, barınma yerleri, eğitmen odaları, gençlik merkezi müdür odası, etüt yerleri, konferans salonları ve mutfak gereçleri hazırlanacak ve bu alanlara ilişkin demirbaşların alım işlemleri, alınan bu malzemelerin yerleştirilmesi, web sayfasının hazırlanması, broşürlerin ve diğer görünürlülük materyallerinin basım ve dağıtımı, kırtasiye malzemelerinin alımı ve yerleştirilmesi işlemleri tamamlanacaktır.
• Öğrencilerle ilk tanışma ve oryantasyon programının yapılması:
Projemiz kapsamındaki gençlerimizle tanışma, projeye ve okullarına kayıt işlemlerinin yapılması ve öğrenciler hakkında genel bilgi edinmek ve sosyal kültürel durumunu ölçmek maksadıyla anket yapılması, barındırılacak olan öğrencilerin barınma yerlerine yerleştirilmesi, diğer öğrencilerin ise sosyal kültürel faaliyetler kapsamında ve takviye dersler için gençlik merkezine kayıtlarının yapılması, veli muvafakatlarının alınması ve projeyi tanıtmak amacıyla  gençlere yönelik toplantı düzenlenmesi işlemleri tamamlanacaktır.
• Ders dışı eğitim destek çalışmalarının yapılması:
Öğrencilerimizin ders çalışma alışkanlığı kazanmaları ve düzenli ders çalışmaları için günlük profesyonel eğitmenler tarafından etüt faaliyetleri yapılacak olup, okuma alışkanlığı kazandırma çalışmaları ve günlük ilmi dersler ile gençlerimize değerler eğitimi açısından yardımcı olunacak, bunun dışında rehberlik ve psikolojik danışmanlık ihtiyacı olan gençler tesbit edilip Psikolojik Danışmana yönlendirilecektir. 
• Sportif faaliyet kulüplerinin etkinlikler düzenlemesi:
Gençlerimizin ders dışı zamanlarda spor faaliyetleri yapabilmeleri, streslerini atabilmeleri ve kaynaşmalarını sağlamak için kulüpler kurulacaktır. Bunlar;  Futbol Kulübü, Basketbol Kulübü, Voleybol Kulübü, Masa Tenisi Kulübü, Yüzme Kulübü, Doğa Yürüyüşü Kulübü, Rafting Kulübü gibi kulüp faaliyetleri kapsamında kendi aralarında müsabakalar yapmaları sağlanacaktır.
• Sosyal - kültürel kulüplerin etkinlikler düzenlemesi:
Gençlerimizi Sosyal - Kültürel Faaliyet Kulüpleri: Okuma Kulübü, Edebiyat Kulübü, Gezi Kulübü isimli kulüplerin programları dahilinde piknik faaliyetleri, gezi faaliyetleri,  okuma şenlikleri, şiir / kompozisyon yarışması yapılması sağlanacaktır.
Aynı zamanda projemizin görünürlülüğünü artırmak, gençlerimizin bürokratlar, akademisyenler ve diğer personel ile ikili ilişkilerinin artması, psiko sosyal yönden gelişebilmeleri için ilimizdeki paydaş kurum ve STK.lardan katılmak isteyen katılımcıların da bu faaliyetler de bulunmaları sağlanacaktır.
• Değerler eğitiminin yapılması:
Projemiz dâhilindeki gençlerimizin manevi, ruhsal, psikolojik yönlerden dezavantajlı oldukları durumlarının giderilmesi için gönüllü eğitmenlerimiz ve Proje Koordinatörümüz tarafından değerler eğitimi seminerleri verilecek olup, gerek duyulduğu taktirde bazı öğrencilerimiz gönüllü psikolojik danışmanımızla görüştürülerek şahsi sorunlarına çözüm bulmaları sağlanacaktır.
• Yönetim - izleme - değerlendirme ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yapılması:
Projemizin yürütülmesi için Proje Koordinatörü Başkanlığında belli dönemlerde koordinasyon – izleme – değerlendirme toplantıları yapılarak faaliyetler gözden geçirilecek, gerekli hatırlatmalar yapılacak ve olumlu yada olumsuz gelişmeler değerlendirilecektir.
Projemizin görünürlüğünün artması, gençlerimiz ve velilerimize proje ile ilgili her türlü gelişmeyi duyurmak amacıyla internet web sayfasının hazırlanması, üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı logosu ile projemizin isminin yer aldığı afiş, branda, broşür, kalem, kapaklı bloknot, masa saati, kupa gibi tanıtım ve promosyon malzemelerinin hazırlanması, gençlik merkezi levhaları ile kırlangıçların yaptırılması ve bu sayede halka duyuruların yapılması ve farkındalığın artırılması sağlanacaktır.
5.PROJENİN GEREKÇESİ:
Projemiz; Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Gençlik Projeleri Destek Programı Uygulama Kılavuzu”nda (2014-1 / Genel Çağrı) yer alan “Program Hedefleri” ve “Programın Öncelikleri” ile büyük ölçüde örtüşmektedir. Şöyle ki:
Program Hedefleri ile ilgisi:
Geleceğimiz Gençliğimiz Projesi; aşağıdaki hususlarda program hedefleri ile örtüşmektedir:
- Projemizin yürütücüsü olarak AKVA (Akdeniz Kültür ve Eğitim Vakfı)’nın senedinde bulunan kuruluş gayesi; ilk, orta ve yüksekokul ve üniversitelerde okuyan öğrencilerden okuma imkanı bulunmayanlara her türlü yardımda bulunmak, bu gençleri asrın müsbet ilimleri ile teçhiz etmek ve ayrıca milli kültür ve manevi değerlere sahip olarak yetiştirmek, bununla ilgili imkan sağlamak ve teşebbüslerde bulunmaktır.
- Projemiz; eğitim destek faaliyetleri ve sosyal - kültürel aktiviteler vasıtasıyla gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemektedir.
- Projemiz gençlerin başta barınma ve iaşe ortamı olmak üzere birçok faaliyeti ortaklaşa yapmalarını sağlamak suretiyle ortak bir amaç etrafında birlikte çalışmayı ve gençler arasında hoşgörüyü teşvik etmekte, ayrıca sosyal yönden dışlandığını hisseden gençleri kucaklamakta ve gençlerin sosyal uyumunu güçlendirmektedir.
- Projemiz gençlere değerler eğitimi vermek suretiyle gençlerin sorumluluk sahibi, dürüst, adil, hakkaniyetli, hoşgörülü, saygılı, yardımsever, özgüveni ve farkındalığı yüksek, girişimci, çevreye saygılı, duyarlı, erdemli bireyler haline gelmelerine yardımcı olmaktadır.
- Projemizde gençlere spor yapma imkanları sunulmakta; bu kapsamda gençlerin sportif faaliyet kulüpleri kurması ve bu kulüpler üzerinden kendi aralarında sportif müsabakalar yapması, ayrıca muhtelif sportif etkinlikler düzenlenmesi sağlanmaktadır.
- Projemizin yürütücüsü olan Vakfımızda esas itibariyle faaliyetler gönüllülerin katılımı ve fedakar yardımlarıyla icra edilmektedir.
Programın Öncelikleri ile ilgisi:
Geleceğimiz Gençliğimiz Projesi kapsamında; çok çeşitli faaliyetler bulunmakla birlikte, aşağıdaki hususlara özellikle yer verilmiştir:
- Ekonomik, coğrafi ve kültürel farklılıklar dolayısıyla dezavantajlı durumda olan gençlerin hayatlarının kolaylaştırılması, durumlarının iyileştirilmesi ve sosyal hayata katılımlarının artırılması,
- Gençlerin sosyal yapının organik bir parçası haline getirilmesi ve sosyal yaşamın dışına itilmiş gençlerin sosyal uyumunun desteklenmesi,
- Gençlerin aktif yurttaşlık bilincinin teşvik edilmesi,
- Kültürel ve ekonomik farklılıkların, gençlerin iletişiminde ve bir araya gelmelerindeki engelleyici etkisinin ortadan kaldırılması, kültürel farklılıkların birleştirici bir vasıta olarak kullanılması.