PROJE ADI:
Bir Çatı Altında Projesi
 
PROJENİN AMACI:
Dumlupınar Ortaokulu tarafından planlanan ‘‘Bir Çatı Altında’’ Projesi’nin genel hedefi; ülkemizde eğitim öğretim ortamının etkinlik ve veriminin arttırılmasına, öğretmenlerimizin kişisel ve meslekî gelişime açık hale gelmesine katkıda bulunmaktır.
 
PROJENİN HEDEFİ:
Dumlupınar Ortaokulu’nda öğrenimlerine devam eden 7’nci sınıf 19 kız, 15 erkek öğrenci ile 34 öğrenci velisi ve 14 Öğretmen’in hedef kitle olarak yer aldığı “Bir Çatı Altında Projesi”nin amacı; yaratıcı drama yöntemleri kullanılarak hedef kitlenin iletişim becerilerini artırmak, öğretmen ve öğrencilerde motivasyon düzeyini yükseltmek, öğretmenleri sınıf yönetimi stratejileri konusunda bilgilendirmek suretiyle öğretmen, öğrenci ve veliler arası iletişim ve işbirliği düzeyini yükseltmektir.
 
MEVCUT DURUM, PROJENİN GEREKÇESİ VE HEDEF KİTLE:
2017 – 2018 eğitim yılı sonunda Okul PDR Hizmetleri Yıl Sonu Raporu’ndaki istatistik veriler incelendiğinde, 2017 – 2018 eğitim öğretim yılında yapılan psikolojik danışma ve rehberlik görüşmelerinin temel konusunun kişiler arasındaki (öğretmen - öğrenci, öğrenci - aile, aile – öğretmen) anlaşmazlıklar ve bu anlaşmazlıkların olumsuz iletişim nedeni ile çözümsüzlüğü olduğu görülmektedir. Genel olarak anlaşmazlıkların kaynağında etkili iletişim becerileri eksikliği yer almaktadır. Bu durum, okulumuzda öğretmen, öğrenci ve aile arasındaki iletişim düzeyi yetersizliğini temel sorun haline getirmiştir. Yapılan araştırmalar, bu sorunun birçok ortamda benzer şekillerde görüldüğünü göstermektedir. Eğitim ve psikoloji alanındaki bilimsel dergilere bakıldığında, bu konuda yapılan akademik çalışmalara sıklıkla yer verildiği, eğitim ve öğretim sürecinde iletişimin ne kadar önemli olduğu vurgulanmaktadır.
 
          Okulumuzda var olan bu sorun incelendiğinde, üç ana nedeni olduğu görülmektedir. Bunların,
 
             a. Öğretmen, Öğrenci ve Veli İlişkilerinde empati yetersizliği,
             b. Öğretmen ve öğrencilerde motivasyon eksikliği
             c. Öğretmenlerde Sınıf yönetimi konusundaki yetersizlik olduğu düşünülmektedir.
 
                Söz konusu nedenlere bakıldığında ise, birbirine bağlı alt nedenlerin olduğu görülmektedir.
 
PROJENİN ANA FAALİYETLERİ
 
        1.  Proje Hazırlık faaliyetleri
 
             a. Mekanların Hazırlanması
             b. Ekipmanların, Donanım ve Matbu Evrakın Hazırlanması,
             c. İzin ve Muvafakatname İşlemlerinin Hazırlanması,
             d. Proje Tanıtım Toplantılarının Yapılması,
 
        2. Tanıtım ve Görünürlük Faaliyetleri
 
             a. Görünürlük materyallerinin hazırlanması ( Afiş, broşür vs. )
             b. Proje Açılış ve kapanış Programlarının yapılması,
             c. İnternet ve sosyal medya çalışmalarının yapılması
 
         3. Eğitimlerin Verilmesi
 
            a. Benim Sınıfım Eğitimi ( Öğretmenlere Drama İle Desteklenmiş Seminer verilmesi ),
            b. Sınıfımla Birlikte Eğitimi ( Öğretmenlere Drama ile Desteklenmiş seminer verilmesi)
            c. Veli Seminerleri (Yaratıcı Dramaya Merhaba – Drama ile Desteklenmiş seminer),
            d. Öğrenci Seminerleri (Yaratıcı Dramaya Merhaba – Drama ile desteklenmiş seminer verilmesi),
 
        4. Seminer, Çalıştay, Toplantılar ve Atölyeler
 
            a. Üç El Buluşması ( Öğretmen – Öğrenci – Veli Buluşmaları / Drama İletişim Atölyesi )
            b. Seni Anlıyorum Atölyesi ( Öğretmen ve Öğrenci Drama İletişim Atölye Çalışması ),
            c. İletişim Atölyesi ( Öğretmen Drama İletişim Atölye Çalışmaları ),
            d. Çocuğum ve Ben Atölyesi ( Veli ve Öğrenci Drama İletişim Atölye Çalışmaları)
 
        5. Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
 
            a. Birlikte Yola Çıkalım Gezileri -  Drama ile Desteklenmiş Kültürel Gezi Öncesi Atölye,
            b. Benimle oynar mısın? – Drama İle Desteklenmiş Oyun Atölyeleri
 
        6. Yayım, Kitap ve Raporlama
 
             a. Anket ( Ön Test – Son Test )
             b. Proje Sonuç Raporu hazırlanması,
             c. Proje Süreç Kitapçığının hazırlanması,
             d. İletişimi Güçlendirmede Yaratıcı Drama Destekli Etkinlikler ve Eğitim kılavuzu Kitabının hazırlanması ve basımı.
 
        7. Yönetim, İzleme ve Değerlendirme
 
            a. Koordinasyon Toplantıları yapılması,
            b. İzleme ve değerlendirme toplantıları yapılması
        
        PROJE PAYDAŞLARI
 
           1. Gençlik Kulübü ve Çağdaş Drama Derneği (Proje Sahibi)
           2. İl Milli Eğitim Müdürlüğü – Dumlupınar Ortaokulu
           3. Antalya Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü