PROJENİN ADI :
 
Bilinçli Toplum Güvenli Etkinlik Projesi
 
PROJENİN GENEL AMACI :
 
Öncelikle kırsal nüfusun yoğun bulunduğu turistik bölgelerde meydana gelebilecek sel, su taşkını, kırsalda kaybolma ve boğulma olaylarına zamanında ve nitelikli müdahale konusunda alınması gerekli önlemler konusunda toplumsal bilinçlenmeye katkı sağlamak.
 
PROJENİN ÖZEL AMACI :
 
Antalya İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği Tarafından 8 ay süresince Köprülüçayı akış güzergahında bulunan turistik ve sportif aktivite alanlarında meydana gelebilecek doğal afet, (sel, su taşkını) kırsal alanda ve suda kaybolma ve sportif aktiviteler esnasında  boğulma vakalarının azaltılmasına katkıda bulunmak.Bu tür vakalarda kurtarma faaliyetlerinin sürat ve nitelikliğinin artmasına katkı sağlamak . Bölgede yaşayan ve turistik yerlerde çalışan halkın tabii afet ve kaybolma vakalarında gönüllü ve organizeli hareket edebilme kabiliyeti kazanmalarına katkıda bulunmak.Afet ve kurtarma operasyonlarında Kamu-STK dialog ve işbirliği kapasitesinin artmasına katkıda bulunmaktır.
 
MEVCUT DURUM, PROJENİN GEREKÇESİ VE HEDEF KİTLESİ:
 
Akış güzergahı Serik-Manavgat sınırını belirleyen Köprülüçayı üzerindeki Beşkonak mevkii, Türkiye'nin en önemli turistik ve rafting su sporları merkezidir. Aynı akış güzergahı üzerindeki antik Roma medeniyetini  yansıtan Pesidia, Selge, Pedrelissos ve Pamphylia'ya ait bir çok tarihi eserin bulunması yerli ve yabancı turistlerin bu bölgeye ilgisini daha da çok çekmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre özellikle yaz sezonunda günlük yaklaşık 7 bin turistin su sporları ,doğa yürüyüşleri ve turistik gezi amacıyla bölgeyi ziyaret ettiği bilinmektedir. Bölge Jandarma ve AFAD raporlarına göre, gerek parkur güzergahında gerçekleştirilen turistik doğa yürüyüşleri esnasında, gerekse Köprülüçayı akış güzergahındaki rafting bölgelerinde gerçekleştirilen turistik ve sportif faaliyetler esnasında 2014-2016 tarihleri arasında 7 kişi boğularak hayatını kaybetmiş, 2 kişi de kaybolmuş ve tüm aramalara karşın bulunamamıştır.Ayrıca bölgenin iklim şartlarına bağlı olarak gelişen yoğun yağışlar doalyısıyla meydana gelen su taşkını ve seller nedeniyle can ve mal kayıpları yaşanmaktadır. Bölgede iş yapan ya da yerleşik bulunan bölge halkının Bu tür olaylar karşısında bilinçli müdahale ve organizasyon yeteneğine sahip olmaması ve müdahaleyi devletin resmi kurumlarından beklemesi olaylara müdahalenin gecikmesine, reaksiyon süresinin uzamasına ve buna bağlı olarak ta can kayıplarının artmasına neden olmaktadır. Suda ya da kırsal arazide kaybolma vakalarında müdahale süresi son derece önem arz etmektedir. Bu gerekçeler doğrultusunda hazırladığımız projemiz ile, turistik bölgelerde meydana gelen arazide kaybolma ve suda boğulma vakalarına  reaksiyon süresini kısaltılarak daha hızlı ve bilinçli müdahale edilmesi sağlanacak, bölgede yaşayan halk ve turizm çalışanlarına gönüllülük ve afet bilinci kazandırılacak ve projemiz kapsamında okullarda düzenlenecek eğitim ve tatbikatlarla gelecek nesile doğal afetlerde gönüllülük ve afet bilincinin artmasına katkı sağlanacağı değerlendirilmektedir
 
PROJENİN HEDEFLERİ :
 
Antalya İnsani Yardım Arama ve Kurtarma Derneği tarafından 8 ay süresince Serik Köprülüçayı akış güzergahı Beşkonak mevkiinde meydana gelen doğal afet, arazide kaybolma ve suda boğulma vakalarına müdahale süresini hızlandırarak kayıp ve boğulma vakalarında can kaybını en az % 30 azaltmak. Bölgede yaşayan eğitim çağındaki çocuk ve gençlerin doğal afetlerde gönüllülük bilinci ve arama-kurtarma faaliyetlerinde organizasyon kabiliyeti kazanmalarını sağlamak. Doğal afetlerde kamu-STK işbirliği kapasitesini artırmaktır.
 
PROJE PAYDAŞLARI :
  • İYAK – Antalya İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği (Koordinatör)
  • Antalya İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü ( Ortak )
  • Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Ortak )