Avrupa Birliği Başkanlığı on beş yılı aşkın süredir Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) sivil toplumları arasındaki diyaloğun güçlenmesi ve Türkiye’deki sivil toplumun kapasitesinin geliştirilmesini hedefleyen projelere destek sağlamaktadır. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracının 2014-2020 döneminde (IPA II), Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından sivil toplum alanının bir sektör olarak tanımlanmasıyla, bahse konu destekler sivil toplum sektörü çatısı altında artarak devam etmiştir. Sivil toplum sektörünün öncelikleri olan “kamu-sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi; STK’lara yönelik yasal çerçevenin iyileştirilmesi; STK’ların kapasitesinin güçlendirilmesi; sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi” kapsamında birçok program ve proje geliştirilmiştir. Bu programlardan birisi olan Sivil Toplum Destek Programı kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik olarak geliştirilen “Kamu ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programını da kapsamaktadır.
        Sivil Toplum Destek Programı altında yürütülen “Kamu ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) 2014 programı kapsamında finanse edilmektedir. Program mali ve idari açıdan güçlü ve daha önce proje deneyimi olan sivil toplum kuruluşlarının geliştirecekleri ortaklıkları ve ağları destekleyerek, bu ortaklıklar ve ağlar vasıtasıyla kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirilmeyi hedeflemektedir. Hibe programı kapsamında 10 sivil toplum kuruluşu yaklaşık 4.300.000 Avro hibe desteği almaya hak kazanmıştır.
Program T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülmektedir; Sözleşme Makamı ise Merkezi Finans ve İhale Birimidir.
 
        “Kamu ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı”  çağrısına yapılan başvurular arasından “SivilAnT® – Antalya Sivil Platformu” Antalya’dan hibe almaya hak kazanan tek proje olmuştur.
Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği liderliğinde 17 kuruluş tarafından sunulan SivilAnT® - Antalya Sivil Platformu projesi, başta Antalya olmak Batı Akdeniz bölgesindeki sorunların çözüm ortağı olmaları konusunda sivil toplum kuruluşları, akademik camia, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör girişimleri arasında diyalog ve işbirliği platformu kurmayı hedeflemektedir. Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmek, sivil araştırmaları desteklemek, filantropiyi, aktif vatandaşlığı ve gönüllüğü teşvik etmek SivilAnT® projesinin özel amaçları arasında yer almaktadır.
Ana faaliyetleri, etkinlikleri, toplantıları ve çalışmaları 9 farklı iş paketi altında toplanan SivilAnT® projesi başta STK’lar olmak üzere, kamu sektörü, özel sektör girişimleri, yerel yönetimler, üniversite öğrencileri, akademisyenler gibi toplumun farklı kesimlerine hitap edecek. SivilAnT® STK Akademisi ile gerçek ortamda, SivilAnT® Web Portalı ile sanal ortamda geniş kitlelere ulaşılması planlanıyor.
 
        10 STK, 1 Valilik Birimi, 3 Belediye, 3 Üniversite olmak üzere 17 farklı kuruluşun temsilcileriyle yapılan istişareler neticesinde hazırlanan SivilAnT® projesinin fikri altyapı çalışmaları Haziran 2017’de başladı. Yaklaşık 10 ay süren yoğun çalışmaların ardından 394.562,50 Avro hibe desteği almaya hak kazanan SivilAnT® projesi 2 yıl boyunca sürecek ve paydaşlarla birlikte birçok etkinliğe imza atılacak. STK’lar ile kamu sektörünü ve yerel yönetimleri ortak bir zeminde buluşturan SivilAnT® Günleri, STK’lar ile akademik camia, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör girişimleri arasında kümeleme yapan SivilAnT® STK Fuarı, STK’lar ile akademisyenleri ve gençleri buluşturan SivilAnT® Genç Gönüllüler Zirvesi gerçekleştirilecek başlıca etkinlikler arasında yer alıyor.
 
        15 Ekim 2018 itibariyle resmen uygulanmaya başlayan SivilAnT® projesi paydaşlar arasında yatay ve dikey işbirliğinin gerçekleştirileceği bir “Kent Ağı” olma özelliği ile dikkat çekiyor.
 
Proje Künyesi
Proje Adı: SivilAnT® – Antalya Sivil Platformu
Proje Süresi: 24 Ay
Proje Uygulama Tarihleri: 15 Ekim 2018 – 14 Ekim 2020
Proje Uygulama Yer/leri: Antalya (Tüm ilçeleri) ve Burdur – Isparta illeri
Proje Bütçesi: 394.562,50 Avro
Proje Ortakları
Proje Faydalanıcısı ve Yürütücüsü:

Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği

Eş-başvuranlar:
        • Döşemealtı Belediyesi
        • Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
        • Antalya Bilim Üniversitesi
        • Büyük Hedef Kültür, Sanat, Spor ve Gençlik Kulübü Derneği
Resmi İştirakçiler:
        • Antalya Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü
        • Antalya Büyükşehir Belediyesi
        • Antalya Muratpaşa Belediyesi
        • Akdeniz Üniversitesi
        • AGC - Antalya Gazeteciler Cemiyeti
        • AMEİFA - Anadolu ve Ortadoğu Uluslararası Dostluk Derneği
        • ANTÇEV - Antalya Çağdaş Eğitim Vakfı
        • Batı Akdeniz Çölyak Derneği
        • Efem Akdeniz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
        • Hayat Sahnesi Derneği
        • POYD - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği
        • TÜGVA - Türkiye Gençlik Vakfı Antalya Şubesi
 
“Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği/SivilAnT® sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.